0735-77 44 18

Ring oss gärna!

info@oresundsvvs.se

Mejla oss gärna! Vi svarar snabbt!

TTM NoXygen F 650

TTM NoXygen F 650

-Enkel att installera, driftsätta och styra

-Sänker driftskostnaderna

-Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem

Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen F 650 är en helautomatisk, kraftfull undertrycksavgasare som avlägsnar både fria och bundna gaser med ett högt vakuum ned till -0,9 bar. TTM NoXygen F 650 är anpassad att installeras tillsammans med magnetitfilter TTM MAG 76.

TTM NoXygen undertrycksavgasare har gjort sig kända för att vara snabba att installera och enkla att driftsätta och sköta.

40125 kr

Beskrivning av TTM NoXygen F 650

TTM NoXygen undertrycksavgasare F650 ingår i en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare för behandling av vätskor i kyl- och värmesystem. TTM NoXygen F650 är avsedd för system med minusgrader. Energiförluster, korrosion och ljudproblem förorsakas framför allt av för hög gashalt i systemvätskan. TTM NoXygen håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras. TTM NoXygen kan installeras i befintliga och nya system och är speciellt konstruerad för storkök, isanläggningar, komfortkyla, kommersiell kyla och liknande.

NoXygen F650 är byggd för kommersiella kylsystem och avsedd för fast installation i kylsystem där medietemperaturerna går ned mot -10°C med ett drifttryck på upp till 5 bar. NoXygen F650 avlägsnar med kraftfull undertrycksavgasning inte bara fria gaser utan även de bundna gaser som i köldblandningar kan vara svårare att avlägsna. NoXygen har gjort sig känd för att vara enkel att driftsätta och den går snabbt att installera.

Driftsfördelar:
• Sänker driftskostnaderna
• Förhindrar korrosion på systemkomponenter
• Man slipper lufta radiatorer
• Ökar energieffektiviteten i värme- och kylsystem
• Minimerar ljudproblem i värme- och kylsystem
• Stabil och enkel injustering
• Avlägsnar systemvätskans innehåll av gaser
• Förhindrar nedbrytning av köldbärarvätskor.

Pop-up

Designa och ställ in precis hur man vill…