Har du rätt till bidrag för energieffektivisering i ditt hem?

Från och med juli 2023 erbjuds ett bidrag för att öka energieffektiviteten i småhus. För att vara berättigad till detta bidrag måste du äga småhuset och bo där permanent. Ditt småhus bör värmas upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet system som drivs med el eller gas. Dessutom bör tappvarmvattnet värmas med el eller gas. Nedan kan du läsa mer om de olika kraven och detaljerna kring detta bidrag.

Vem är kvalificerad för bidraget?

För att vara berättigad till detta bidrag måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Du måste äga eller deläga småhuset, och det måste användas som din permanenta bostad. Detta utesluter fritidsboenden eller andra typer av fastigheter.
 • Småhuset måste värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet system som värms upp av el eller gas.
 • Den som utför energieffektiviseringsåtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
 • Materialet som används måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
 • Åtgärderna måste utföras i utrymmen som tidigare har värmts upp.

Vad är de möjliga energieffektiviseringsåtgärderna?

Du kan ansöka om bidrag för två typer av åtgärder:

Värmesystemsåtgärder:

 • Installation av vattenburet eller luftburet värmesystem.
 • Anslutning till fjärrvärmenät.
 • Installation av styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump.
 • Installation av luft-luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd.

Klimatskärmsåtgärder:

 • Tilläggsisolering av klimatskärmen.
 • Byte av fönster och/eller dörrar.
 • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.
 • Vindtätning av klimatskärmen.

Tänk på att du kan endast ansöka om klimatskärmsåtgärder om du har först fått bidrag för värmesystemsåtgärder i samma hus efter den 8 november 2022.

Bidragets storlek:

Du kan få bidrag för upp till 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, med ett tak på 30 000 kronor för både värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. Dock kommer du inte att få mindre än 10 000 kronor i bidrag, vilket innebär att dina åtgärder måste kosta minst 20 000 kronor för att du ska vara berättigad till bidraget.

Hur ansöker man?

För att ansöka om bidrag för energieffektivisering använder du Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i ditt län kommer att hantera din ansökan, fatta beslut om bidrag och besvara eventuella frågor du har angående detta stöd.

Blackweek

Använd kod blackweek500 och få 500 kr rabatt på din beställning.
*gäller vid köp över 5 000 kr 

Använd kod blackweek2500 vid köp av värmepumpar och pannor och få 2500 kr i rabatt. *gäller vid köp över 50 000 kr

Gilltig tom 27/11-2023

Öresunds VVS

Svarar oftast inom 15 min!

I will be back soon

Hej, 
Tack för att du kontaktar oss! Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du hjälp?
chat Behöver du hjälp?