Sök
Stäng denna sökruta.

Sök

Mitt konto

Favoriter

Värmepumpar

Behöver du experthjälp? – Gå till vår guide här »

Är du osäker på vilken modell du ska ha, så hjälper vi dig att ta fram rätt produkt för ditt hem.

Vad har jag för garanti på värmepumpen om jag köper från Öresunds VVS? Du har exakt samma garantier på din värmepump oavsett om du köper från oss eller från din lokala installatör.

Vem kontaktar jag gällande garantin på värmepumpen?
Du kontaktar oss på Öresunds VVS om du har köpt den från oss sedan kontaktar vi återförsäljaren som kommer ut och felsöker problemet, det finns utspridda reparatörer i hela Sverige.

1 Information av värmepumparnas Funktioner

En värmepump fungerar genom att utnyttja den naturliga cykeln av värmeöverföring mellan varma och kalla områden. Den består vanligtvis av en kompressor, en kondensor, en expansionsventil och en evaporator. Processen inleds med att kompressorn pressar ihop en kylmedia (vanligen ett kylmedel) vilket ökar dess temperatur och tryck. Detta högtrycksgasformiga kylmedium leds därefter in i kondensorn där det avger sin värme till omgivningen och omvandlas till vätska. Den resulterande vätskan passerar sedan genom en expansionsventil där dess tryck och temperatur minskar dramatiskt. Denna kalla och lågtrycksvätska leds in i evaporatorn där den absorberar värme från omgivningen, t.ex. utomhusluften eller grundvattnet, och omvandlas återigen till en gas. Denna cykel fortsätter kontinuerligt och möjliggör en konstant värmeöverföring från en kallare till en varmare plats.

  1. Typer av Värmepumpar

Det finns flera typer av värmepumpar, var och en anpassad för specifika förhållanden och behov:

  • Luft/vatten-värmepumpar: Dessa utnyttjar utomhusluften som källa för att värma upp en vätska som sedan används för att värma upp ett vattenburet värmesystem eller för att producera varmvatten.
  • Bergvärmepumpar: Dessa använder sig av den konstanta temperaturen i marken eller grundvattnet som en källa för värme. De är särskilt effektiva och stabila i sin prestanda.
  • Sjö/vatten-värmepumpar: De utnyttjar sjövatten som värme- eller kylmedium och är mest lämpade för områden som har tillgång till en närbelägen sjö eller annan vattenkälla.
  • Luft/luft-värmepumpar: Dessa pumpar omvandlar utomhusluftens värme till varmluft och distribuerar den inomhus. De är särskilt effektiva för uppvärmning, men kan även användas för kylning.
  1. Installation och Underhåll

Korrekt installation är avgörande för att säkerställa en värmepumps optimala prestanda. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som plats, isolering och val av rätt typ av värmepump för att säkerställa att den fungerar optimalt.

Regelbunden service och underhåll är också avgörande för att förlänga värmepumpens livslängd och säkerställa att den fortsätter att fungera effektivt. Detta inkluderar rengöring av filter och kontroller av kylmedel och elektriska komponenter.

  1. Energibesparingar och Miljöpåverkan

En av de mest betydande fördelarna med värmepumpar är deras potential att minska energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Genom att utnyttja naturliga källor som luft eller mark för att generera värme, minskar de behovet av att använda fossila bränslen. Dessutom kan vissa system vara kopplade till solpaneler eller andra förnybara energikällor för att ytterligare öka deras miljövänlighet.

Slutsats

Värmepumpar utgör en viktig del av den moderna uppvärmningstekniken och har potentialen att spela en avgörande roll i övergången till en mer hållbar energiframställning. Genom att utnyttja naturliga energikällor och minimera användningen av fossila bränslen, kan värmepumpar både minska energikostnaderna och bidra till att minska den negativa påverkan på miljön. En korrekt installerad och underhållen värmepump kan vara en långsiktig investering i både ekonomisk och miljömässigt.

Kategori
Filter
Etiketter
Etiketter

Larm 900 innebär att inget land har valts i meny 5.12. För att åtgärda detta, tryck på knappen OK. När larmtexten visas på displayen kommer du automatiskt till menyn för landsval. Välj det aktuella landet och tryck på knappen OK. Tryck sedan på bakåtknappen för att lämna menyn. Larm 900 är nu återställt.

Vanligtvis regleras avfrostningen av luftens hastighet när den passerar värmepumpen och lämnar huset. När luftens hastighet minskar, initieras avfrostningen. Isbildning är vanligtvis orsaken till att luftens hastighet sänks, men filtret kan också påverka hastigheten.

Även om din värmepump inte har varnat för att filtret behöver rengöras kan det vara dags att göra det eftersom smuts kan hindra luftflödet genom värmepumpen. I nybyggda hus finns ofta mycket byggdamm, vilket kan leda till att filtret behöver rengöras oftare i början. Om filtret inte går att rengöra längre bör det bytas ut.

Beställ en ny filterduk här »

Om kompressorn stannar kort tid efter start vid tre tillfällen i rad, utlöses ett larm. Detta kan inträffa vid otillräckligt flöde eller ineffektiv värmeöverföring, såsom vid stängda termostater eller luft i systemet. För att åtgärda detta bör du först kontrollera att inga termostater är stängda för att säkerställa tillräckligt flöde, samt att värmesystemet är ordentligt urluftat.

Larmindikeringen A-01 signalerar ett filterlarm och fungerar som en påminnelse om att rengöra eller byta filter i din frånluftvärmepump eller, om du har en FLM-enhet kopplad till din bergvärmepump.

För att åtgärda detta, rengör filtret genom att skaka eller dammsuga det. Om det behövs kan nya filter beställas här: Beställ filter »

 Vanligtvis får du 3 års garanti på frånluftsvärmepumpen.

En frånluftsvärmepump återvinner ventilationsluften. Värmen från den gamla luften används för att värma upp bostad och vatten. På så sätt kan du sänka energikostnaderna och värna om miljön. 

Du får 3 års garanti på varmvattenberedaren oavsett storlek och 3 års garanti på arbetet. Garantierna gäller från och med installationsdatumet.

Kategori
Filter
Etiketter
Etiketter

Larm 900 innebär att inget land har valts i meny 5.12. För att åtgärda detta, tryck på knappen OK. När larmtexten visas på displayen kommer du automatiskt till menyn för landsval. Välj det aktuella landet och tryck på knappen OK. Tryck sedan på bakåtknappen för att lämna menyn. Larm 900 är nu återställt.

Vanligtvis regleras avfrostningen av luftens hastighet när den passerar värmepumpen och lämnar huset. När luftens hastighet minskar, initieras avfrostningen. Isbildning är vanligtvis orsaken till att luftens hastighet sänks, men filtret kan också påverka hastigheten.

Även om din värmepump inte har varnat för att filtret behöver rengöras kan det vara dags att göra det eftersom smuts kan hindra luftflödet genom värmepumpen. I nybyggda hus finns ofta mycket byggdamm, vilket kan leda till att filtret behöver rengöras oftare i början. Om filtret inte går att rengöra längre bör det bytas ut.

Beställ en ny filterduk här »

Om kompressorn stannar kort tid efter start vid tre tillfällen i rad, utlöses ett larm. Detta kan inträffa vid otillräckligt flöde eller ineffektiv värmeöverföring, såsom vid stängda termostater eller luft i systemet. För att åtgärda detta bör du först kontrollera att inga termostater är stängda för att säkerställa tillräckligt flöde, samt att värmesystemet är ordentligt urluftat.

Larmindikeringen A-01 signalerar ett filterlarm och fungerar som en påminnelse om att rengöra eller byta filter i din frånluftvärmepump eller, om du har en FLM-enhet kopplad till din bergvärmepump.

För att åtgärda detta, rengör filtret genom att skaka eller dammsuga det. Om det behövs kan nya filter beställas här: Beställ filter »

 Vanligtvis får du 3 års garanti på frånluftsvärmepumpen.

En frånluftsvärmepump återvinner ventilationsluften. Värmen från den gamla luften används för att värma upp bostad och vatten. På så sätt kan du sänka energikostnaderna och värna om miljön. 

Du får 3 års garanti på varmvattenberedaren oavsett storlek och 3 års garanti på arbetet. Garantierna gäller från och med installationsdatumet.

775 kr (620 kr exkl. moms)

39 975 kr (31 980 kr exkl. moms)

41 975 kr (33 580 kr exkl. moms)

Bästsäljare