Sök
Stäng denna sökruta.

Sök

Mitt konto

Favoriter

Luft/vatten värmepumpar färdiga paket

Behöver du experthjälp? – Gå till vår guide här »

Här köper du ett färdigt Luft/Vatten värmepumpspaket

Är du osäker på vilken modell du ska ha, så hjälper vi dig att ta fram rätt produkt för ditt hem.

Luft/vatten värmepumpar representerar en effektiv och miljövänlig teknologi för uppvärmning och kyla av bostäder eller kommersiella fastigheter. Denna typ av värmepumpar utnyttjar energin från luften omkring oss för att producera värme eller kyla, vilket gör dem särskilt mångsidiga och kostnadseffektiva.

Färdiga paket för luft/vatten värmepumpar innebär att alla nödvändiga komponenter och enheter för installation och drift levereras som en samlad lösning. Dessa paket är utformade för att göra processen så enkel och smidig som möjligt för användaren, och de inkluderar vanligtvis själva värmepumpen, expansionskärl, cirkulationspump, styr- och reglersystem samt andra tillbehör som behövs för att säkerställa en korrekt och effektiv installation.

Fördelen med färdiga paket är att de ger en helhetslösning som är optimerad för att fungera sömlöst tillsammans. Detta eliminerar behovet av att välja och matcha olika komponenter separat, vilket kan vara förvirrande och tidskrävande. Dessutom underlättar det för installatören och gör hela installationsprocessen mer effektiv.

Luft/vatten värmepumpar i färdiga paket erbjuder en mängd fördelar. För det första är de kostnadseffektiva eftersom de ofta levereras med alla nödvändiga tillbehör till ett fördelaktigt pris jämfört med att köpa varje komponent separat. För det andra ger de användaren trygghet eftersom man vet att alla delar är kompatibla och optimerade för att fungera ihop. Detta ökar driftsäkerheten och minskar risken för fel och problem under drift.

När det gäller själva värmepumpen i paketet, så använder luft/vatten värmepumpar utomhusluften som värmekälla och överför den genererade värmen till det interna värmesystemet och varmvattenproduktionen. På sommaren kan processen omvändas för att erbjuda kylning genom att ta bort värmen från inomhusmiljön och föra ut den utomhus.

En av de stora fördelarna med luft/vatten värmepumpar är deras effektivitet, även vid låga utomhustemperaturer. Denna typ av värmepump är särskilt lämplig för regioner med mildare vintrar. Dessutom är installationen enkel och kräver inte några jordarbeten eller omfattande rördragningar, vilket gör dem kostnadseffektiva att installera och underhålla.

Sammanfattningsvis erbjuder luft/vatten värmepumpar i färdiga paket en bekväm och kostnadseffektiv lösning för dem som söker en effektiv och hållbar värmepumpsinstallation. Genom att investera i ett färdigt paket kan användare dra nytta av en pålitlig och anpassningsbar värmelösning för sina bostäder eller kommersiella fastigheter.

Kategori
Filter
Etiketter
Etiketter

Serienumret är viktigt att ha till hands vid kontakt med oss. Serienumret har 14 siffror och börjar ofta med S/N. Placeringen av serienummerskylten skiljer sig mellan de olika modellerna och finns beskrivet i listan i respektive modells manual. Nedan följer placering för de vanligaste modellerna.

Bergvärme

NIBE F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 1115, 1125, 1130, 1135 och 1150:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens bakkant mellan röranslutningarna.

NIBE Fighter 1215, 1225, 1230, 1235 och 1250:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens framkant.

Frånluft

NIBE F370, F470 och F750:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 100P, 200P, 310P, 360P, 410P och 640P:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 103 i komponentlistan och är placerad på bottenplattans högra framkant, dold bakom nedre frontlucka.

Luft/vatten

NIBE Fighter 2005, 2010, 2020 samt F2025, F2026, F2030, F2040 och F2300:

Serienummerskylten är placerad vid foten på värmepumpens högra gavel sett framifrån, samt på baksidan av värmepumpen.

NIBE AMS 10-8, och AMS 10-12 (utedel NIBE SPLIT):

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Luft/Luft

Innedel:

Serienummerskylten är placerad på vänster sida sett framifrån, på undersidan av enheten.

Utedel:

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Växelriktaren till solcellspaneler

Vi har två typer av växelriktare. Steca växelriktare har serienumret placerat på vänster sida. Goodwe växelriktare har serienumret placerat på höger sida.

Hur aktiverar jag Nibe smart price adaption (SPA)?

För att aktivera funktionen behöver du vara uppkopplad på myUplink eller NIBE Uplink beroende på vilken produkt du har. Där aktiverar du enkelt Smart Price Adaption i din värmepump.

Om du har en värmepump i NIBE S-serien hitar du aktiveringen i meny 4.2.5. Gäller det F-serien är meny 4.1.6 Plusfunktioner.

Där kan du aktivera Smart Price Adaption (SPA), välja vilken elzons priser du bor i och välja vilka funktioner i värmepumpen du vill ska påverkas av elpriset, för bästa besparing

Ett högtryckslarm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

 1. Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
 2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
 4. Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
 5. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
 6. Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
 7. Hjälper inget av ovanstående så kontakta en installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

De två största fördelarna är de ekonomiska och miljömässiga. En luft-vattenvärmepump kommer att kunna stå för 40-60 procent av husets uppvärmning, och kommer att göra det i princip utan kostnad och utan förbränning av olja eller användande av el som kommer från kolkraft, kärnkraft eller liknande. Det gör att slitaget på miljön minskar, liksom priset för att hålla huset varmt. Investeringskostnaden är lägre än om man skulle installera bergvärme.

En luft/vattenvärmepump är ett komplett värmesystem för din villa. Det passar som uppvärmningssystem i hus som har ett vattenburet värmesystem. Vattenburen värme är en uppvärmningsform som använder varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till element eller golvvärme.

Med en NIBE luft/vattenvärmepump omvandlar du energin från utomhusluften för att värma ditt hem med minsta möjliga kostnad.

Kategori
Filter
Etiketter
Etiketter

Serienumret är viktigt att ha till hands vid kontakt med oss. Serienumret har 14 siffror och börjar ofta med S/N. Placeringen av serienummerskylten skiljer sig mellan de olika modellerna och finns beskrivet i listan i respektive modells manual. Nedan följer placering för de vanligaste modellerna.

Bergvärme

NIBE F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 1115, 1125, 1130, 1135 och 1150:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens bakkant mellan röranslutningarna.

NIBE Fighter 1215, 1225, 1230, 1235 och 1250:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens framkant.

Frånluft

NIBE F370, F470 och F750:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 100P, 200P, 310P, 360P, 410P och 640P:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 103 i komponentlistan och är placerad på bottenplattans högra framkant, dold bakom nedre frontlucka.

Luft/vatten

NIBE Fighter 2005, 2010, 2020 samt F2025, F2026, F2030, F2040 och F2300:

Serienummerskylten är placerad vid foten på värmepumpens högra gavel sett framifrån, samt på baksidan av värmepumpen.

NIBE AMS 10-8, och AMS 10-12 (utedel NIBE SPLIT):

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Luft/Luft

Innedel:

Serienummerskylten är placerad på vänster sida sett framifrån, på undersidan av enheten.

Utedel:

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Växelriktaren till solcellspaneler

Vi har två typer av växelriktare. Steca växelriktare har serienumret placerat på vänster sida. Goodwe växelriktare har serienumret placerat på höger sida.

Hur aktiverar jag Nibe smart price adaption (SPA)?

För att aktivera funktionen behöver du vara uppkopplad på myUplink eller NIBE Uplink beroende på vilken produkt du har. Där aktiverar du enkelt Smart Price Adaption i din värmepump.

Om du har en värmepump i NIBE S-serien hitar du aktiveringen i meny 4.2.5. Gäller det F-serien är meny 4.1.6 Plusfunktioner.

Där kan du aktivera Smart Price Adaption (SPA), välja vilken elzons priser du bor i och välja vilka funktioner i värmepumpen du vill ska påverkas av elpriset, för bästa besparing

Ett högtryckslarm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

 1. Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
 2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
 4. Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
 5. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
 6. Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
 7. Hjälper inget av ovanstående så kontakta en installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

De två största fördelarna är de ekonomiska och miljömässiga. En luft-vattenvärmepump kommer att kunna stå för 40-60 procent av husets uppvärmning, och kommer att göra det i princip utan kostnad och utan förbränning av olja eller användande av el som kommer från kolkraft, kärnkraft eller liknande. Det gör att slitaget på miljön minskar, liksom priset för att hålla huset varmt. Investeringskostnaden är lägre än om man skulle installera bergvärme.

En luft/vattenvärmepump är ett komplett värmesystem för din villa. Det passar som uppvärmningssystem i hus som har ett vattenburet värmesystem. Vattenburen värme är en uppvärmningsform som använder varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till element eller golvvärme.

Med en NIBE luft/vattenvärmepump omvandlar du energin från utomhusluften för att värma ditt hem med minsta möjliga kostnad.

Bästsäljare

Nykunds erbjudande

Använd kod nykund500 och få 500 kr rabatt på din första beställning.
*gäller vid köp över 3 500 kr 

Använd kod nibe4000 och få 4000 kr rabatt på din beställning.

*gäller vid köp av Nibes bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar

Gilltig 19/4 –30/4 2024

Påskerbjudande

Använd kod påsk400 och få 400 kr rabatt på din beställning.
*gäller vid köp över 5 000 kr 

Använd kod påsk2500 och få 2.500 kr rabatt på din beställning. *gäller vid köp över 50 000 kr

Gilltig 29/3–1/4 2024

Erbjudande

Rabattkod:  3KRRTX6Z

Använd rabattkoden och få 3.000 kr rabatt på din beställning.
*gäller vid köp över 50 000 kr 

Gilltig t.o.m. 29/2-2024

Julerbjudande

Använd kod jul500 och få 500 kr rabatt på din beställning.
*gäller vid köp över 5 000 kr 

Använd kod jul2500 vid köp av värmepumpar och pannor och få 2500 kr i rabatt. *gäller vid köp över 50 000 kr

Gilltig tom 13/1-2024

Öresunds VVS

Svarar oftast inom 15 min!

I will be back soon

Hej, 
Tack för att du kontaktar oss! Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du hjälp?
chat Behöver du hjälp?